Cím: 2721 Pilis, Templom u. 6.

E-mail: pilisibaptista@gmail.com

Gyülekezetük 1923-ban alakult, a taglétszámában gyorsan növekedő közösség 1925 elején templomépítésbe fogott, az épületet még abban az évben át is adta. A templom az akkori idők baptista templomainak jellegzetességei szerint épült, inkább kápolna jellegű. A gyülekezetben sokáig működött pengetős és fúvós zenekar, valamint énekkar is. A jelenlegi gyülekezet taglétszáma megközelíti a 100 főt.

lelkipásztor: Szilágyi József

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34.

Telefon: 06-29/498-134

Honlap: www.facebook.com/pilisevgyul

A gyülekezet alapítási éve 1722. A jelenleg is fennálló templomuk 1758-1787-ig épült, ebben nagy segítségére volt a gyülekezetnek gróf Beleznay Miklós, aki a templomépítés anyagi hátterét állta. A templom azóta is az eredeti állapotot tükrözi, csak a II. világháború végén a németek által felrobbantott torony épült újonnan. Az elmúlt években a gyülekezet a teljes templomot műemléki igényességgel újította fel.

A gyülekezet lelkészei közül kiemelkedik Sárkány Sámuel püspök, akinek szolgálata idején (1848-1908) püspöki székhelyként (1890-1905) működött a gyülekezet. 1956-tól 37 éven keresztül a gyülekezetben szolgált Keveházi László országosan is ismert lelkész-esperes és felesége, Keveháziné Czégényi Klára, akiknek lelkiismeretes szolgálata alatt a legnehezebb időkben is épült a gyülekezet.

A gyülekezetben jelenleg 5400 gyülekezeti tagot számolnak, ezzel a község legnagyobb és az ország egyik legnépesebb evangélikus gyülekezete. Főbb munkaterületük a hitoktatás, amelynek során évente több, mint 400 gyermek tanul iskolai keretek között hittant. A konfirmáció során évente kb.

50-60 gyermek lesz felnőtt kereszténnyé a gyülekezetben. Az ifjúság részére több korcsoportban szerveznek bibliaórákat és programokat.

Gyülekezetük idősei részére 1992-ben kezdtek el szervezett formában segítséget nyújtani, főállású szociális munkatársat alkalmazva. Az ének és zene is kiemelt helyen áll gyülekezetük munkájában. Évek óta három különböző korosztályú énekkar működik. A felnőtt énekkar istentiszteleti alkalmakon, egyházmegyei találkozón énekel rendszeresen. Az országos hírű IZSÓP ének- és zenekar, amely ifjúsági tagokból áll, már három CD-lemezt készített, most adta ki első kottaalbumát, melynek anyagát sikeresen viszi az ország sok gyülekezetébe, sőt határainkon túlra is. A gyermekekből álló IZSÓPKA énekkar eddig egy CD-lemezfelvételt mondhat magáénak és készülnek az újabb lemezkiadásra.

A zenei életet gazdagítják a finnországi Kontiolahti gyülekezettel az 1980-as évek óta fennálló aktív testvérgyülekezeti és más kapcsolatok, melyeknek segítségével nemzetközi hírű keresztény zenészek látogatták már meg gyülekezetüket és községünket, több koncertet is adva. Az õ zenei segítségük jelentős az énekkarok munkájában.

A gyülekezet alapítványa az "Erős Vár Alapítvány", mely minden évben jelentősen támogatja a gyülekezet életét. Minden nagy ünnepen és más alkalmakon is készítenek gyülekezeti hírlevelet tagjaik számára.

Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 15-17.

Telefon: 29/498-126, 30/493-38-84

E-mail: doka.tamas@vaciegyhazmegye.hu

A katolikus vallásúak száma a kezdetekben igen csekély volt Pilisen. Az 1810-es években még csak 83 katolikusról írtak, 1844-ben 115, 1878-ban 312, 1930-ban 890 fő volt római katolikus vallású. Jelenleg a gyülekezet létszáma 2500 fő felnőttből és 500 fő gyermekből áll össze.

A Krisztus Király Római Katolikus Gyülekezet történetének egyik legfontosabb eseménye volt, amikor Schumajer Róza mecénásuk végrendeletében rájuk hagyott 3000 pengőjének segítségével megvették a főutcán található mozit és kultúrházat, valamint annak kertjét és ezt alakították át templommá, amelyet 1934. október 28-án Krisztus Király tiszteletére szenteltek fel.

Az 1934-ben a felszentelt templom adott otthont az addig szórvány fília vallás gyakorlására, az akkori Plébános Atya Kállay Lajos nagy ambícióval és kellő támogatással jelentős eredményeket ért el. Ugyanakkor a népesedő iparos réteg, valamint az új betelepülők növelték a római katolikusok létszámát.

1950-1989 között közel négy évtizeden keresztül templomuk állagának fenntartását a hívek adakozó, áldozatos munkavállalásával tudták csak szinten tartani. 2004 a nagy változások évének mondható, ugyanis alapítványuk összegyűjtötte és kifizette a templom külső teljes felújítására az összeget és 2.000.000 Ft állami támogatást kaptak a templom belső falazatának felújítására. A váci megyés püspök úr aláírásával szentesített adományban egyházuk újabb 2.000.000 Ft adománnyal járult hozzá a templom aljzatának vízszigetelő munkálataihoz. Ennyi minden közel 70 év alatt sem történt.

Az egyházközség életében fontos szerepe van az ifjúsági hitéletnek, az idős hívők gondozásának, az igény szerinti segítségnyújtásnak. Alapítványuk 2002 óta működik a Pilisi Római Katolikus Egyházért Alapítvány néven.

plébános: Dóka Tamás

Honlap: www.pilisref.hu

Az evangélikus többségű Pilisen már a XVIII. században éltek reformátusok, azonban a gyülekezet megalakulásáig hosszú évszázadokat kellett várni. Az első ismert presbitérium 1913 novemberében alakult meg. Az akkori közösség nagy álma volt a templomépítés, azonban az első világháború és a magyar történelem viharai miatt erre csak 80 évvel később kerülhetett sor. Az egyik kiemelkedő dátum 1948 áprilisa, amikor a Dunamelléki Református Egyházkerület Főző László lelkipásztort a fiókegyház tagjainak pásztorolásával bízta meg. Az addig aprócska gyülekezet az 1990-es években kezdte meg útját az önállósodás irányába.

Különösen igaz ez Gál Géza ceglédi lelkipásztor szolgálatának idejére, az õ áldozatos munkája indította el a pilisi református gyülekezet fejlődését és a templomépítést. Ez utóbbi nem valósulhatott volna meg, ha egy bizonyos Országhné Kulcsody Ilona nem hagyja rá teljes vagyonát a gyülekezetre, bár sosem volt pilisi és nem is ismerte a közösséget. Először a Rákóczi úton vásároltak épületet gyülekezeti ház céljára, majd 1994-ben kezdték el építeni a templomot, melynek tornya 2004-ben készült el. A karzat jelenlegi formáját 2011-ben nyerte el, az orgona 2015 áprilisában került templomunkba. A hangszer 6 regiszteres, mechanikus kisorgona, tulajdonosa Dr. Erdős Gábor.

A 2001-es népszámláláskor Pilisen már 1048 személy vallotta magát reformátusnak, ez 10 év alatt némileg csökkent. Gyülekezetünk első saját lelkésze Morva Ákos volt, aki 1999 és 2016 között vezette, építette a közösséget. Az ő szolgálata alatt, 2009-ben az egyházközség önállóvá vált és azóta sajátos arculatot nyerve végzi feladatát Pilisen. 2014-ben az egyházközség iskolafenntartó lett. 2016-ban a gyülekezet Wisinger Dániel lelkészt választotta meg lelkészének, aki családjával érkezett Pilisre Kispest-Központból.

A gyülekezetben aktív hitoktatás zajlik az óvodásoktól egészen a felső tagozatig. A hétközi alkalmak közé tartoznak az ima – és bibliaórák, az egyéb nyitott programok, valamint a havonta megrendezésre kerülő ökumenikus imaóra is.

Erdélyi testvérgyülekezetünk a Káposztásszentmiklós-Csibai Gyülekezet, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolunk.

Gyülekezetük támogatására jött létre a Pilisi Református Templom Építési Alap Alapítvány, mely évek óta támogatást ad az építésekhez.

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről
Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről
Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről
2023.12.01. | Közérdekű információk
Az első ügyfélfogadási nap 2024. január 04-én, csütörtökön lesz!
HVI vezetői határozat a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról
HVI vezetői határozat a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról
HVI vezetői határozat a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról
| Dokumentumok
2024. évi választásokon 11 képviselő választható: 8 egyéni választói körzetben, 3 kompenzációs listáról.
HVB eskütétel és alakuló ülés meghívó
HVB eskütétel és alakuló ülés meghívó
HVB eskütétel és alakuló ülés meghívó
| Dokumentumok
2023. december 04-én 10 órakor a Díszteremben lesz!
Író-olvasó találkozó Budai Lottival
Író-olvasó találkozó Budai Lottival
Író-olvasó találkozó Budai Lottival
2023.12.15. | Kármán József Városi Könyvtár
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Pilisi Cipősdoboz Akció - Ajándékozz játékot a rászoruló gyerekeknek Karácsonyra!
Pilisi Cipősdoboz Akció - Ajándékozz játékot a rászoruló gyerekeknek Karácsonyra!
Pilisi Cipősdoboz Akció - Ajándékozz játékot a rászoruló gyerekeknek Karácsonyra!
2023.12.14. | Csernai Pál Művelődési Ház
A cipősdobozokat a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat munkatársai juttatják el az érintetteknek!
MesePilis - Mézeskalácskiállítás Pilisen
MesePilis - Mézeskalácskiállítás Pilisen
MesePilis - Mézeskalácskiállítás Pilisen
2023.12.08. | Csernai Pál Művelődési Ház
Az alkotásokat 2023. december 05. 17 óráig lehet leadni a Recepciónál!
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit rendeléséről
2023.12.01. | Hírek
Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi rendelés helyettesítéséről
2023.11.30. | Hírek
Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2023.11.07. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2023.10.26. (csütörtök) 17.00

Programnaptár