Lelkipásztor: Újvári Ferenc

Gyülekezet vezető, presbiter: Szilágyi József

Cím: 2721 Pilis, Templom u. 6.

Telefon: 06-20/886-3704

E-mail: pilisibaptista@gmail.com

Gyülekezetük 1923-ban alakult, a taglétszámában gyorsan növekedő közösség 1925 elején templomépítésbe fogott, az épületet még abban az évben át is adta. A templom az akkori idők baptista templomainak jellegzetességei szerint épült, inkább kápolna jellegű. A gyülekezetben sokáig működött pengetős és fúvós zenekar, valamint énekkar is. A jelenlegi gyülekezet taglétszáma megközelíti a 100 főt.

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34.

Telefon: 06-29/498-134

Honlap: www.facebook.com/pilisevgyul

A gyülekezet alapítási éve 1722. A jelenleg is fennálló templomuk 1758-1787-ig épült, ebben nagy segítségére volt a gyülekezetnek gróf Beleznay Miklós, aki a templomépítés anyagi hátterét állta. A templom azóta is az eredeti állapotot tükrözi, csak a II. világháború végén a németek által felrobbantott torony épült újonnan. Az elmúlt években a gyülekezet a teljes templomot műemléki igényességgel újította fel.

A gyülekezet lelkészei közül kiemelkedik Sárkány Sámuel püspök, akinek szolgálata idején (1848-1908) püspöki székhelyként (1890-1905) működött a gyülekezet. 1956-tól 37 éven keresztül a gyülekezetben szolgált Keveházi László országosan is ismert lelkész-esperes és felesége, Keveháziné Czégényi Klára, akiknek lelkiismeretes szolgálata alatt a legnehezebb időkben is épült a gyülekezet.

A gyülekezetben jelenleg 5400 gyülekezeti tagot számolnak, ezzel a község legnagyobb és az ország egyik legnépesebb evangélikus gyülekezete. Főbb munkaterületük a hitoktatás, amelynek során évente több, mint 400 gyermek tanul iskolai keretek között hittant. A konfirmáció során évente kb.

50-60 gyermek lesz felnőtt kereszténnyé a gyülekezetben. Az ifjúság részére több korcsoportban szerveznek bibliaórákat és programokat.

Gyülekezetük idősei részére 1992-ben kezdtek el szervezett formában segítséget nyújtani, főállású szociális munkatársat alkalmazva. Az ének és zene is kiemelt helyen áll gyülekezetük munkájában. Évek óta három különböző korosztályú énekkar működik. A felnőtt énekkar istentiszteleti alkalmakon, egyházmegyei találkozón énekel rendszeresen. Az országos hírű IZSÓP ének- és zenekar, amely ifjúsági tagokból áll, már három CD-lemezt készített, most adta ki első kottaalbumát, melynek anyagát sikeresen viszi az ország sok gyülekezetébe, sőt határainkon túlra is. A gyermekekből álló IZSÓPKA énekkar eddig egy CD-lemezfelvételt mondhat magáénak és készülnek az újabb lemezkiadásra.

A zenei életet gazdagítják a finnországi Kontiolahti gyülekezettel az 1980-as évek óta fennálló aktív testvérgyülekezeti és más kapcsolatok, melyeknek segítségével nemzetközi hírű keresztény zenészek látogatták már meg gyülekezetüket és községünket, több koncertet is adva. Az õ zenei segítségük jelentős az énekkarok munkájában.

A gyülekezet alapítványa az "Erős Vár Alapítvány", mely minden évben jelentősen támogatja a gyülekezet életét. Minden nagy ünnepen és más alkalmakon is készítenek gyülekezeti hírlevelet tagjaik számára.

Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 15-17.

Telefon: 29/498-126, 30/493-38-84

E-mail: doka.tamas@vaciegyhazmegye.hu

A katolikus vallásúak száma a kezdetekben igen csekély volt Pilisen. Az 1810-es években még csak 83 katolikusról írtak, 1844-ben 115, 1878-ban 312, 1930-ban 890 fő volt római katolikus vallású. Jelenleg a gyülekezet létszáma 2500 fő felnőttből és 500 fő gyermekből áll össze.

A Krisztus Király Római Katolikus Gyülekezet történetének egyik legfontosabb eseménye volt, amikor Schumajer Róza mecénásuk végrendeletében rájuk hagyott 3000 pengőjének segítségével megvették a főutcán található mozit és kultúrházat, valamint annak kertjét és ezt alakították át templommá, amelyet 1934. október 28-án Krisztus Király tiszteletére szenteltek fel.

Az 1934-ben a felszentelt templom adott otthont az addig szórvány fília vallás gyakorlására, az akkori Plébános Atya Kállay Lajos nagy ambícióval és kellő támogatással jelentős eredményeket ért el. Ugyanakkor a népesedő iparos réteg, valamint az új betelepülők növelték a római katolikusok létszámát.

1950-1989 között közel négy évtizeden keresztül templomuk állagának fenntartását a hívek adakozó, áldozatos munkavállalásával tudták csak szinten tartani. 2004 a nagy változások évének mondható, ugyanis alapítványuk összegyűjtötte és kifizette a templom külső teljes felújítására az összeget és 2.000.000 Ft állami támogatást kaptak a templom belső falazatának felújítására. A váci megyés püspök úr aláírásával szentesített adományban egyházuk újabb 2.000.000 Ft adománnyal járult hozzá a templom aljzatának vízszigetelő munkálataihoz. Ennyi minden közel 70 év alatt sem történt.

Az egyházközség életében fontos szerepe van az ifjúsági hitéletnek, az idős hívők gondozásának, az igény szerinti segítségnyújtásnak. Alapítványuk 2002 óta működik a Pilisi Római Katolikus Egyházért Alapítvány néven.

plébános: Dóka Tamás

Honlap: www.pilisref.hu

Az evangélikus többségű Pilisen már a XVIII. században éltek reformátusok, azonban a gyülekezet megalakulásáig hosszú évszázadokat kellett várni. Az első ismert presbitérium 1913 novemberében alakult meg. Az akkori közösség nagy álma volt a templomépítés, azonban az első világháború és a magyar történelem viharai miatt erre csak 80 évvel később kerülhetett sor. Az egyik kiemelkedő dátum 1948 áprilisa, amikor a Dunamelléki Református Egyházkerület Főző László lelkipásztort a fiókegyház tagjainak pásztorolásával bízta meg. Az addig aprócska gyülekezet az 1990-es években kezdte meg útját az önállósodás irányába.

Különösen igaz ez Gál Géza ceglédi lelkipásztor szolgálatának idejére, az õ áldozatos munkája indította el a pilisi református gyülekezet fejlődését és a templomépítést. Ez utóbbi nem valósulhatott volna meg, ha egy bizonyos Országhné Kulcsody Ilona nem hagyja rá teljes vagyonát a gyülekezetre, bár sosem volt pilisi és nem is ismerte a közösséget. Először a Rákóczi úton vásároltak épületet gyülekezeti ház céljára, majd 1994-ben kezdték el építeni a templomot, melynek tornya 2004-ben készült el. A karzat jelenlegi formáját 2011-ben nyerte el, az orgona 2015 áprilisában került templomunkba. A hangszer 6 regiszteres, mechanikus kisorgona, tulajdonosa Dr. Erdős Gábor.

A 2001-es népszámláláskor Pilisen már 1048 személy vallotta magát reformátusnak, ez 10 év alatt némileg csökkent. Gyülekezetünk első saját lelkésze Morva Ákos volt, aki 1999 és 2016 között vezette, építette a közösséget. Az ő szolgálata alatt, 2009-ben az egyházközség önállóvá vált és azóta sajátos arculatot nyerve végzi feladatát Pilisen. 2014-ben az egyházközség iskolafenntartó lett. 2016-ban a gyülekezet Wisinger Dániel lelkészt választotta meg lelkészének, aki családjával érkezett Pilisre Kispest-Központból.

A gyülekezetben aktív hitoktatás zajlik az óvodásoktól egészen a felső tagozatig. A hétközi alkalmak közé tartoznak az ima – és bibliaórák, az egyéb nyitott programok, valamint a havonta megrendezésre kerülő ökumenikus imaóra is.

Erdélyi testvérgyülekezetünk a Káposztásszentmiklós-Csibai Gyülekezet, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolunk.

Gyülekezetük támogatására jött létre a Pilisi Református Templom Építési Alap Alapítvány, mely évek óta támogatást ad az építésekhez.

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Igazgatási szünet a Pilisi Polgármesteri Hivatalban
Igazgatási szünet a Pilisi Polgármesteri Hivatalban
Igazgatási szünet a Pilisi Polgármesteri Hivatalban
2024.07.16. | Hírek

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal 2024. július 22. napjától - július 26. napjáig (hétfőtől-péntekig) igazgatási szünet miatt ZÁRVA TART, az elektronikus ügyintézés szünetel.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2024. július 18. (csütörtök) 08.00-1200 és 12.30-15.30 óráig. Eddig benyújtott kérelmeket van lehetőség érdemben elbírálni.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2024. július 29. (hétfő) 08.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig.

Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
2024.07.08. | Hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egészségházban működő Mintavételi labor 2024. július 22-től – 2024. július 29-ig szabadság miatt SZÜNETEL.

Az utolsó munkanap 2024. július 19-én, pénteken, az első munkanap 2024. július 30-án, kedden lesz.

Álláspályázat
Álláspályázat
Álláspályázat
2024.07.19. | Önkormányzati pályázatok
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet munkaviszony (Mt.) keretében a Kármán József Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.
A DAKÖV Kft. téjékoztatója
A DAKÖV Kft. téjékoztatója
A DAKÖV Kft. téjékoztatója
2024.07.11. | Közérdekű információk

A DAKÖV Kft. a kánikula idejére a vízhiány kialakulásának megelőzése érdekében kéri a településen élő felhasználóit a felelős ivóvízhasználatra és együttműködésre.

Áramszünet
Áramszünet
Áramszünet
2024.07.09. | Közérdekű információk

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatta Hivatalunkat, hogy szolgáltatásuk minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végeznek, így 2024. július 24-én 8:00-15:00 óra között áramszünet várható az alábbi területeken:

 • Homoki szőlő II. dűlő 6866 hrsz., 1;
 • Szabadkai szőlő;
 • Széchenyi utca 54, 55.
Felhívás TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS kérelem benyújtásának lehetőségéről
Felhívás TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS kérelem benyújtásának lehetőségéről
Felhívás TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS kérelem benyújtásának lehetőségéről
2024.07.04. | Hírek
Pilis Város Önkormányzata évente egy alkalommal, a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében támogatásban részesíti azt a kérelem benyújtása előtt legalább 24 hónapja pilisi bejelentett életvitelszerű lakóhelyű vagy életvitelszerű bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket (kivéve a magántanulókat), akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 171.000.- Ft-ot.
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról
2024.07.04. | Hírek

2024. június 18-án kihirdetésre került a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024.évi XXX. törvény, mely 2024. július 1-jei hatályba lépéssel két ponton módosította a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság szabályozását...

Pilisi Társasjáték Klub
Pilisi Társasjáték Klub
Pilisi Társasjáték Klub
2024.07.26. | Kármán József Városi Könyvtár
Közös játék, sok izgalom!
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 30. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 30. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 30. heti rendeléséről
2024.07.21. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi készültség előírásainak betartása érdekében a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-70/161-5570

Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 30. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 30. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 30. heti rendelés helyettesítéséről
2024.07.21. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-29/696-884, 06-20/414-4209

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
2024.07.16. | Közérdekű információk

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című, VP1-1.1.1-23 kódszámú felhívás alapján a program a „KÉPZÉSRE KÖTELEZETTEK” részére.

A Vidékfejlesztési Program pályázathoz kapcsolódó képzések országszerte, minden vármegyében 2024.08.01-től indulnak. További információk a www.felnottkepzes.hu oldalon.

Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2024.07.11. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2024.06.27. (csütörtök) 17.00

Ítélkezési szünet
Ítélkezési szünet
Ítélkezési szünet
2024.07.11. | Közérdekű információk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ítélkezési szünet a bíróságokon a nyári időszakban valamennyi szervezeti egységnél 2024. július 16. napjától augusztus 16. napjáig tart.

A Monori Járásbíróság az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart.

Hírnök - XXX. évfolyam 3. szám, 2024. május-június
Hírnök - XXX. évfolyam 3. szám, 2024. május-június
Hírnök - XXX. évfolyam 3. szám, 2024. május-június
2024.07.10. | Hirnök
 • Polgármesteri köszöntő
 • Beszámoló az önkormányzat elmúlt két hónap beruházási, fejlesztési eseményeiről
 • Bizottsági beszámolók
 • Helyi adók befizetéséről
 • Óvodai hírek
 • Gálaszezon a Gubányiban
 • Nyári táborok Pilisen
 • A Kármán József Városi Könyvtár hírei
 • Sztárok és hagyományőrző programok a Csepiben
 • Foci hírek
 • Akikre büszkék vagyunk, mert öregbítik városunk hírnevét!
DTkH Hírmondó - 2024. június
DTkH Hírmondó - 2024. június
DTkH Hírmondó - 2024. június
2024.07.09. | Közérdekű információk
Megjelent a DTkH Hírmondó 2024. június havi kiadványa, melyből megtudhatjuk, hogy miért fontos, hogy a megfelelő helyre kerüljenek az elromlott, kidobásra kerülő elektronikai hulladékok és hogy milyen újabb környezetvédelmi szigorításra kell készülnünk a levehetetlen kupakok után.
Ablak galéria
Ablak galéria
Ablak galéria
2024.07.04. | Kármán József Városi Könyvtár

Kiss Andrea gyöngyökből készített képeinek kiállítása.

A kiállítás megtekinthető 2024. július 4. és augusztus 5. között.

Vigyázzunk az autónkra! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Vigyázzunk az autónkra! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Vigyázzunk az autónkra! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
2024.07.03. | Közérdekű információk

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! A gépjárműlopás megelőzhető!

A gépjármű eltulajdonításához a legegyszerűbb módszert azonban azzal adhatják meg, ha az indító kulcsot akár csak egy pár percre is a nyitott autóban hagyják. A saját vagyonáért, vagyontárgyáért, így gépjárművéért mindenki maga felelős!

Végre itt a nyár! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Végre itt a nyár! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Végre itt a nyár! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
2024.07.02. | Közérdekű információk

Egyre többen gondolják úgy, hogy a zsúfolt strandok, valamint a Velencei-tó és a Balaton helyett valami eldugottabb, kevésbé látogatott helyet keresnek. Pest vármegyében közel negyven bányató van és ezek közül kilencben bizony legálisan meg is mártózhatunk.

A nyári szünidő, a szabadságok idején kiemelten fontos felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdőzés szabályainak fontosságára, a bányatavak veszélyeire, valamint a szabadvizek biztonságos használatára, hiszen ezek a vizek jóval több veszélyt rejtenek az ellenőrzött strandoknál.

Ingyenes nappali képzés 2024. szeptemberétől
Ingyenes nappali képzés 2024. szeptemberétől
Ingyenes nappali képzés 2024. szeptemberétől
2024.07.02. | Közérdekű információk

A monori CSZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola a 2024. szeptemberétől ingyenes, 2 éves nappali képzést indít 18-23 éves érettségizett fiatalok számára a következő szakokon:

 • pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • logisztikai technikus
 • mechatronikai technikus
Hasznos tanácsok utazás előtt - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Hasznos tanácsok utazás előtt - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Hasznos tanácsok utazás előtt - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
2024.07.01. | Közérdekű információk

Mit tehet a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás, pihenés érdekében? Néhány fontos lépéssel a betörés megelőzhető és garantálhatja értékei biztonságát utazása ideje alatt.

Ne tegye közhírré, hogy elutazik, nyaralni megy! A nyaralás során készített szelfiket se ossza meg azonnal, várjon vele addig, amíg hazaér.

Diákként dolgozni, diákként adózni
Diákként dolgozni, diákként adózni
Diákként dolgozni, diákként adózni
2024.06.19. | Közérdekű információk
A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. Sőt, esetükben igénybe vehető a 25 év alattiak kedvezménye is.
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
2024.06.12. | Közérdekű információk
2024. június 22-től augusztus 18-ig a Cegléd - Abony állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 100a sz. Budapest - Cegléd - Szolnok vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek
Ablak galéria
Ablak galéria
Ablak galéria
2024.05.07. | Kármán József Városi Könyvtár

Textilvarázs Paverpol Péteriné Sedon Irén paverpol technikával készült alkotásainak kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2024. június 3-áig

Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
2024.03.01. | Hírek
 • Pilisi Játékország Óvoda: 2024. június 24. – július 19.
 • Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
 • Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
Programnaptár