Pilis gazdag történelmi múlttal és emlékekkel rendelkező település. A különböző népcsoportok keletről nyugat felé történő vándorlási útvonala mentén alakult ki az ősi település, melyről gazdag régészeti emlékek tanúskodnak. Szakemberek feltártak kőkori, bronz- és vaskori leleteket, a II - IV. századból való igen ritka korai szarmata halomsírokat (horgásztó környéke), továbbá avar és honfoglalás kori sírokat is (vadászház mellett). Az ősi település a Via Magna (nagy Sóút) mentén feküdt, a dolinai részen az avarok lakta Sikond, a monorierdei részen Újfalu, a Gerje természetvédelmi területen Wyfalu néven laktak kisebb közösségek.

Az utóbbi területen épült fel az 1300-as évek előtt a kora középkori Szentlélek templom, amely a jelenlegi település ősi magját képezi. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a tatárdúlás után újjáépítették.

Pilis. Mit is takar ez a szó, mi volt a névadónk?

Az 1851-ben kiadott Fényes Elek Magyarország geographiai szótára bőséges adatokkal írja le, hogy akkoriban még négy falu szerepelt ezen a néven. Az Országos Községi Törzskönyv Bizottság határozata értelmében 1900. év óta csak a mi községünk tarthatta meg eredeti nevét.

A jelenleg ismert, 1326-ban keltezett első írásos emlékünk - egy öröklésről szóló okirat - már Pilis néven említi a települést. Karácsony János: A magyar nemzetségek c. munkájában olvasható egy Pylis nevű nemzetség, akik Árpád fejedelemmel jöttek az újhazába. A Pylis nemzetség megszállás jogán bírta ezt a vidéket. A község első ismert birtokosa - ahogyan több írásos emlék is bizonyítja - a Pylisi család volt, innen kapta településünk a nevét.

A falu a török időket hosszú évekig átvészelte, a budai Szandzsákhoz tartozott adózni. Az 1592-es évben elpusztult és hosszú időre lakatlanná vált.

Pilis 1722 utáni újratelepítése Beleznay János nevéhez fűződik. Az öröklés jogán idekerülő Beleznay feleségül vette Grassalkovich Zsuzsannát és 1710 körül emeletes kastélyt építtet olasz építőmesterekkel. Feleségével 1720 táján kezdenek hozzá a község újratelepítéséhez. A Nyitra megyei Ürmény községben 1722. május 24-én - feleségével együtt - személyesen írják alá azt a megállapodást, melynek nyomán tömegesen jöttek az új, szlovák ajkú betelepülők Pilisre. Ezt követően megindul a betelepülés a közeli pusztákról, Dunántúl és Délvidék irányából is, amely megindítja a település fejlődését.

Már 1724-ben evangélikus iskola kezdi meg működését. Ez idő tájt is működtek iparosok, ezek azonban nem tartoztak még céhek kötelékébe. Szárazmalom, mészárszék, fogadó, borbély és egyben felcser is működött. A szőlőtermesztés a dolinai dombok lankáin jellegzetes tevékenysége volt a helybelieknek, ahogyan ezt egy 1768-as felmérés adataiból tudjuk.

Az 1770-es évektől Beleznay Miklós tábornok és felesége, Podmaniczky Anna Mária is jelentős építkezésbe kezdett. A település több pontján jó minőségű agyag volt található, amelyből ún. "tyehlónyákban", téglaégető kemencékben állítottak elő a pilisi téglát. Ebből a téglából épült fel hazánk második legnagyobb, 1000 ülőhellyel rendelkező evangélikus temploma, ebből bővítették az iskolát, készült a lelkészlak és a csodálatos új Beleznay épület, az ún. Sárga kastély.

Beleznay-Nyáry-kastély

A megye egyik legrégebbi kastélya, melyet az itteni földesúr, Beleznay János építtetett 1710 körül. Az U-alakú, barokk stílusú kastélyt itáliai mesterrel építtette.

Az épület a Mária Terézia kori barokk kastélyépítészet egyik kiemelkedő példája. A még jelentős méretű park közepén álló, barokk stílusú emeletes főépületet kétoldalt tornyok fogják közre, melyekhez földszintes oldalszárnyak csatlakoznak és alkotnak hangulatos belső udvart.

A kastélyban, számos író vendégeskedett, köztük Kármán József, aki itt írta a Fanny hagyományai című művét, a leánylélek finom ábrázolását.

A II. világháború után először leányotthon, majd nevelőintézet került az épületbe, ma Általános Iskola és Diákotthon.

A városban található az ország ötödik legnagyobb evangélikus gyülekezete.

A barokk templom több lépcsőben épült a XVIII. század végén, jórészt a Beleznay család költségén. Boltozatos belsejében íves nyíláson nyugvó karzatok vannak. Szószékkel egybeépített oltára 1903-ban készült klasszicista elemek felhasználásával.

Tekintse meg a Pilisi Evangélikus Gyülekezet honlapját, a Pilisi Evangélikus Hálót és a pilisi IZSÓP énekkar életét és híreit is.

A városnak ma több mint tizenkétezer lakosa van, infrastruktúrája folyamatosan gazdagodik.

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Lepedőakrobaták
Lepedőakrobaták
Lepedőakrobaták
2024.04.18. | Csernai Pál Művelődési Ház

Benk Dénes és Csenki Attila közös estje a Csernai Pál Művelődési Házban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
2024.04.12. | Hírek
A Pilis, Szabadkai szőlő 4600 hrsz.-ú ingatlanon illegálisan elhelyezett hulladék ügyében Hivatalunk bejelentést kapott. A Hatósági és Műszaki Iroda és a Közterület-felügyelet munkatársai által lefolytatott helyszíni szemle és ellenőrzése eljárás során megállapítást nyert, hogy az illegálisan elhelyezett hulladék (vegyes összetételű kommunális és építési-bontási hulladékok) miatt az ügyben keletkezett iratokat át kell tenni az illetékességgel rendelkező hatósághoz, ezért azt végzéssel átettük a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére.
Tájékoztató Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek működéséről
Tájékoztató Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek működéséről
Tájékoztató Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek működéséről
2024.04.11. | Hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek tartós helyettesítését 2024. április 1. napjától dr. Győri Szilvia fogorvos látja el az alábbi rendelési időkben.
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
2024.04.10. | Hírek
A Pilis, Országút 6080 hrsz.-ú ingatlanon illegálisan elhelyezett hulladék ügyében Hivatalunk több bejelentést is kapott már. A Hatósági és Műszaki Iroda és a Mezei Őrszolgálat munkatársai helyszíni szemle alkalmával vettek fel jegyzőkönyvet és adtak határidőt a hulladék elszállítására vonatkozóan.
Lakossági tájékoztató fizikoterápiás kezelés szüneteléséről
Lakossági tájékoztató fizikoterápiás kezelés szüneteléséről
Lakossági tájékoztató fizikoterápiás kezelés szüneteléséről
2024.04.10. | Hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egészségházban működő fizikoterápiás kezelés 2024. április 25-től - 2024. április 30-ig szabadság miatt SZÜNETEL.

Az utolsó munkanap 2024. április 24-én, szerdán, az első munkanap 2024. május 2-án, csütörtökön lesz.

Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2024.04.10. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2024.03.27. (szerda) 17.00

Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
2024.04.08. | Választási információk
Közlemény a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról
Hasznos tanácsok a tervezethez
Hasznos tanácsok a tervezethez
Hasznos tanácsok a tervezethez
2024.04.08. | Közérdekű információk
Az szja-bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani. A jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével – május 21-én automatikusan bevallássá válik.
DTkH Hírmondó 2024. március
DTkH Hírmondó 2024. március
DTkH Hírmondó 2024. március
2024.04.08. | Közérdekű információk
 • Szelektív hulladék
 • Garancia
 • Érdekességek

Ne feledjük: közös érdekünk, hogy az e-hulladéknak is növeljük a visszagyűjtési és az újrafeldolgozási arányát!

Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással VILLANYSZERELŐ munkakörben
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással SZENNYVÍZHÁLÓZAT KEZELŐ munkakörben
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakörben
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással DISZPÉCSER munkakörben
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 15. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 15. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 15. heti rendeléséről
2024.04.07. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

A rendelési időkben csak az adott praxis betegeinek ellátása történik! Az igazolások és táppénzes papírok kiadása a rendelés végén történik!

Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 15. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 15. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 15. heti rendelés helyettesítéséről
2024.04.07. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

A rendelési időkben csak az adott praxis betegeinek ellátása történik! Az igazolások és táppénzes papírok kiadása a rendelés végén történik!

Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
2024.04.04. | Választási információk
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Pilis városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 09. napjára kitűzött választásán az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg…
Meghívó
Meghívó
Meghívó
2024.04.03. | Hírek
Tisztelettel meghívom Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriumának és Ellenőrző Bizottságának 2024. április 18. (csütörtök) 18:00 órakor, a Városháza nagytermében tartandó együttes, nyilvános ülésre
Közlemény az általános iskolai beíratásról
Közlemény az általános iskolai beíratásról
Közlemény az általános iskolai beíratásról
2024.03.26. | Hirdetmények

Értesítjük Önöket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje 2024. április 18. (csütörtök), és 2024. április 19. (péntek).

A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet az intézmények a helyben szokásos módon közzéteszik, kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően tájékozódjanak!

Álláspályázat
Álláspályázat
Álláspályázat
2024.03.26. | Állás pályázatok
Pilis Város Önkormányzat pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében mezőőr munkakör/feladatkör betöltésére.
Online egyszerűbb
Online egyszerűbb
Online egyszerűbb
2024.03.25. | Közérdekű információk

Online a legegyszerűbb és leggyorsabb az szja-bevallási tervezetek átnézése, elfogadása. Akinek még nincs KAÜ-azonosítója (például ügyfélkapuja), bármikor regisztrálhat a rendszerbe, ami után azonnal eléri elektronikusan a saját szja-bevallási tervezetét.

Sosem késő ügyfélkaput nyitni!

Az új adószámok 9-essel kezdődnek
Az új adószámok 9-essel kezdődnek
Az új adószámok 9-essel kezdődnek
2024.03.25. | Közérdekű információk
A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az új egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek 9-essel kezdődő adószámot kapnak március 14. óta.
Érkeznek a gépjárműadós iratok
Érkeznek a gépjárműadós iratok
Érkeznek a gépjárműadós iratok
2024.03.20. | Közérdekű információk
Folyamatosan érkeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok. Idén egy hónapot nyernek a gépjárművek tulajdonosai, üzembentartói, ugyanis a több mint ötmillió jármű után március 15-e helyett elegendő április 15-ig befizetni az adót.
Idéntől plusz egy hónap van a gépjárműadó befizetésére
Idéntől plusz egy hónap van a gépjárműadó befizetésére
Idéntől plusz egy hónap van a gépjárműadó befizetésére
2024.03.11. | Közérdekű információk
Március elején érkeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok a gépjárműadó fizetésére kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Idén egy hónapot nyernek a gépjármű üzembentartói, tulajdonosai. Több mint ötmillió jármű után – március 15-e helyett – 2024-től elegendő április 15-ig befizetni az adót, melyről az idén mindenki határozatot kap a befizetési határidő változása miatt.
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
2024.03.01. | Hírek
 • Pilisi Játékország Óvoda: 2024. június 24. – július 19.
 • Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
 • Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
Benyújtható a bevallás az eÁFA-rendszerben
Benyújtható a bevallás az eÁFA-rendszerben
Benyújtható a bevallás az eÁFA-rendszerben
2024.02.15. | Közérdekű információk
Az eÁFA-rendszerben 2024. február 1. óta akár webes felületen, akár gép-gép kapcsolaton keresztül is benyújtható az áfabevallás. Az adóhivatali adatokra épülő szolgáltatáscsomag minden vállalkozás számára előnyös megoldást kínál az adókötelezettség gyors és pontos teljesítésére. A korábbinál kevesebb adminisztráción túl képes kiszolgálni a vállalkozások ügyviteli rendszerének adatigényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új, elektronikus áfarendszere.
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
2024.01.08. | Közérdekű információk
 • Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
 • Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
 • Házhoz menő lomtalanítás

FIGYELEM! A kommunális hulladékgyűjtés napja pénteki napról hétfői napra változik! A zöldhulladék gyűjtés napja pénteki napról csütörtöki napra változik!

Programnaptár