Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Telefon: 06 29 498-090

Ügyfélfogadás: a Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási idejében, telefonon előre egyeztetett időpontban!

Programja: az általános iskolai felzárkóztatás, táncoktatás, drogprvenciós előadások szervezése, adományosztás, roma kultúra és hagyományok ápolása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az önkormányzat képviselő-testülete:

  • Rafael Oszkár elnök
  • ifj. Rafael Oszkár elnök-helyettes
  • Rácz László képviselő

Slovenska Samosprava Mesini Mesto Pilis

Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Telefon: 06 20 665 2691

 Fogadóóra: Csütörtök, 08.00 - 12.00

Pilis gazdag történelmi múlttal és emlékekkel rendelkezõ település. A különbözõ népcsoportok keletrõl nyugat felé történõ vándorlási útvonala mentén alakult ki az õsi település. A török idõket hosszú évekig átvészelte, azonban az 1592-es évben elpusztult és hosszú idõre lakhatatlanná vált.Az 1722-es év utáni újratelepítése Beleznay János nevéhez fûzõdik, aki Grassalkovich Zsuzsannát feleségül véve öröklés jogán Pilisre került, és közösen kezdték meg a település felvirágoztatását. A Nyitra megyei Ürmény (Mojmírovce) községben 1722. május 24-én feleségével együtt írták alá azt a megállapodást, melynek során tömegesen jöttek a szlovák ajkú betelepülõk-a mi õseink-Pilisre.A családokkal együtt érkezett az elsõ tanító pár, evangélikus lelkészünk is: Apostoli András. Az iskolában szlovák nyelvû tanítás folyt egy tanítóval. A vezetõségi tagok közül még sokan tanultak 1956-ig szlovák nyelvet a településen. A mi tanárunk Leskó Sándorné volt, akitõl sok népszokást, dalt tanultunk.A birtokos család református volt, azonban igyekezett a hívek kedvében járni azzal, hogy felépítették a ma már országos hírû evangélikus templom õsét. Az evangélikus hívõk a 60-as években szlovák énekeskönyvbõl énekeltek a templomban, ma is õrizzük ezeket az emlékeket. A szlovák találkozókon napjainkban is egy-egy lelkész kétnyelvû istentiszteletet tart, melyek alakalmával fõleg az idõsebb korosztály szívesen énekel, imádkozik együtt.

1978-ban alakult a Vidám Tavasz Klub, amely összefogja a város idõsebb embereit. A közösségben folyamatosan ápolják a szlovák hagyományokat, mûsorokat tartanak, fellépnek a térségi illetve országos rendezvényeken. Összegyûjtötték a szlovák tájház alapanyagát, melyet már kiállítottak, azonban megfelelõ épület hiánya miatt ezeket otthonaikban õrzik.

A szlovák nyelv, kultúra, barátság, rokoni kapcsolatok a betelepítés óta is folyamatosan a két nemzet közötti jó kapcsolatot jelentik. A helyi lakosság kezdeményezésére baráti kapcsolat jött létre: a szlovák Gúta várossal, Tardoskedd labdarúgóival, a családok évtizedek óta szívesen látják vendégül a Dolinában az õshaza lakóit. A közelmúltban is sikeres rendezvény volt a szlovák nemzetiségi hagyományõrzõ Falunap Pilisen, ahol a hasonló hagyományokat õrzõ települések mutatkoztak be.

Pilis község 2005-ben város lett. Az erre való pályázati anyag összeállítása újra fellelkesített bennünket, hogy létre kellene hozni a szlovák önkormányzatot. Ehhez sok bíztatást kaptunk a a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesület vezetõségétõl és a pilisi polgároktól.

Célunk: A szlovák kulturális hagyományok õrzése, átörökítése, nemzetiségi önkormányzatokkal, klubokkal való együttmûködés. A szlovákiai õsi településekkel való szorosabb baráti szálak elmélyítése. Az ifjúság nemzetiségi hagyományainkkal (tánc, ének, nyelv) való megismertetése. Az elmúlt idõben a Városi Önkormányzattól egy kultúrált iroda helyiséget kaptunk, melyet köszönettel fogadtunk. Az irodánkba szeretettel várjuk azokat a pilisi lakosokat, akik a szlovák kultúra fennmaradása érdekében segíteni, résztvenni akarnak.

Az önkormányzat képviselő-testülete:

  • Sedró János elnök
  • Pintér Erzsébet képviselő
  • Vrabecz Jánosné képviselő
  • Simó Istvánné képviselő
  • Földvárszki Zsuzsanna képviselő

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Tájékoztató a Pilisi Polgármesteri Hivatal zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Polgármesteri Hivatal zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Polgármesteri Hivatal zárva tartásáról
2023.09.13. | Hírek
Szeptember 21-22-én zárva lesz a Hivatal!
Pályázati felhívás a Pilis, Rákóczi út 67. sz. alatt található ingatlanok együttes értékesítésére
Pályázati felhívás a Pilis, Rákóczi út 67. sz. alatt található ingatlanok együttes értékesítésére
Pályázati felhívás a Pilis, Rákóczi út 67. sz. alatt található ingatlanok együttes értékesítésére
2023.09.15. | Önkormányzati pályázatok
Pilis Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) a 200/2023. (VIII. 31.) határozata alapján, egyfordulós, nyílt pályázati eljárást hirdet az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére a Pilis 2096 helyrajzi számú társasházra, a 2096/A/1 hrsz.-ú és a 2096/A/2 hrsz.-ú lakás albetétekre, az ingatlanon található felépítményekre.
Tájékoztatás 400 kV-os vezeték átépítési munkálatairól
Tájékoztatás 400 kV-os vezeték átépítési munkálatairól
Tájékoztatás 400 kV-os vezeték átépítési munkálatairól
2023.07.12. | Hírek
A munkavégzés előreláthatólag 2023. szeptember 30-ig fog tartani.
Országos Könyvtári Napok 2023
Országos Könyvtári Napok 2023
Országos Könyvtári Napok 2023
2023.10.02. | Kármán József Városi Könyvtár
A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek!
Szabadság, szerelem... Rékasi Károly önálló estje
Szabadság, szerelem... Rékasi Károly önálló estje
Szabadság, szerelem... Rékasi Károly önálló estje
2023.09.29. | Csernai Pál Művelődési Ház
Jegyek a Csernai Pál Művelődési Házban és a jegy.hu oldalon kaphatók!
Pszichoszociális fejlődés 0-tól 2 éves korig.
Pszichoszociális fejlődés 0-tól 2 éves korig.
Pszichoszociális fejlődés 0-tól 2 éves korig.
2023.09.29. | Kármán József Városi Könyvtár
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Autómentes Nap Pilisen
Autómentes Nap Pilisen
Autómentes Nap Pilisen
2023.09.22. | Önkormányzati programok
A rendezvény ideje alatt a Gubányi Károly utca érintett szakasza lezárásra kerül!
Álláspályázat Pénzügyi-számviteli ügyintéző állásra
Álláspályázat Pénzügyi-számviteli ügyintéző állásra
Álláspályázat Pénzügyi-számviteli ügyintéző állásra
2023.09.20. | Állás pályázatok
Pilisi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot ír ki.
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit rendeléséről
2023.09.17. | Hírek
Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi rendelés helyettesítéséről
2023.09.17. | Hírek
Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!
Tájékoztatás a 100a vonalat érintő vágányzárral járó munkálatokról
Tájékoztatás a 100a vonalat érintő vágányzárral járó munkálatokról
Tájékoztatás a 100a vonalat érintő vágányzárral járó munkálatokról
2023.09.13. | Hírek
A vágányzár egyes járatokat érintően 2023. szeptember 28-án és szeptember 29-én lesz.
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2023.09.06. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2023.08.31. (csütörtök) 17.00

Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2023.09.06. | Határozatok

rendkívüli ülés ideje: 2023.09.04. (hétfő) 17.00

Tájékoztatás a Bence út vasúti átjáró szabályozása miatti forgalomkorlátozásról
Tájékoztatás a Bence út vasúti átjáró szabályozása miatti forgalomkorlátozásról
Tájékoztatás a Bence út vasúti átjáró szabályozása miatti forgalomkorlátozásról
2023.09.05. | Hírek
A Bence úti vasúti átjáró két ütemben, teljes szélességben kerül lezárásra!
PMA Gyakornoki pályázat - Felhívás 2023
PMA Gyakornoki pályázat - Felhívás 2023
PMA Gyakornoki pályázat - Felhívás 2023
2023.07.20. | Hírek
Nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára
Programnaptár